Home

WEESLEIDINGZOEKEN.NL

Alle kabels en leidingen snel en gemakkelijk in beeld!

Non-destructief onderzoek!

Duidelijke kaarten!

100% Accuraat!

Goedkoper dan proefsleuven!

Overzicht

Weesleidingen zijn leidingen die niet aangegeven zijn op een KLIC-melding en waarvan de eigenaar onbekend is. Tijdens graafwerkzaamheden komt men deze met regelmaat tegen, wat tot oponthoud, onvoorziene kosten en schade kan leiden.

Staat u voor een uitdaging met betrekking tot het lokaliseren van (wees)leidingen en/of andere ondergrondse infrastructuur? Dan kunnen wij de oplossing bieden.

De Nieuwe WIBON Wetgeving

Vanaf de invoering van de nieuwe WIBON/Inspire wetgeving (1 juli 2018) worden gemeenten belast met het exact in kaart brengen van weesleidingen. Deze wetgeving vervangt de WION en BION.

Wat betekent dit voor u?

Om antwoord te geven op deze vraag is het van belang om te weten of u een netbeheerder bent. Netbeheerders zijn verantwoordelijk voor het transportnetwerk bestaande uit de gas-, electriciteit- of warmteaansluitingen.

De gemeente als netbeheerder?

Als niet bekend is van wie de kabel of leiding is, dan wordt de gemeente als verantwoordelijke van deze zogeheten “weesleiding” gezien.

De wetgeving in het kort

Netbeheerders dienen inzicht te verschaffen waar hun leidingnetwerk is gesitueerd, zowel gedigitaliseerd als gevectoriseerd. Bij euroradar lichten we graag toe wat deze wet voor u als netbeheerder of gemeente betekent.

Wanneer?

Gasnetbeheerders dienen voor 1 december 2019 inzicht te verschaffen in het leidingnetwerk dat in beheer is (zowel gedigitaliseerd als gevectoriseerd). Voor overige netbeheerders dient dit gedaan te zijn voor 2027.

Wilt u als netbeheerder of gemeente de positie van kabels en leidingen bepalen?

Dat kan door middel van onze grondradartechniek!

Grondradar is goedkoper dan proefsleuven non-destructief 100% accuraat !

Voorbeeld Rapportage Kabels & Leidingen

Wij adviseren u graag in wat uw mogelijkheden zijn en aan welke verplichtingen u dient te voldoen.

euroradar heeft de expertise in huis om een bodemscan te doen en deze over de bestaande KLIC melding te leggen om op voorhand te bepalen welke leidingen eventueel weesleidingen zijn.

Op basis van onze gegevens en tekeningen kan de noodzaak tot het graven van proefsleuven worden voorkomen.

Alle kabels en leidingen in beeld dankzij grondradar!

Selecteer een kabel of leiding voor meer informatie.

Riool

Wilt u weten waar uw riool precies loopt? Of wilt u zien waar uw nieuwe riool het beste kan liggen? Neem dan contact met ons op en wij zoeken het voor u uit!

Gasleiding

Door middel van grondradar is het mogelijk om alle ondergrondse obstakels in kaart te brengen. Dus zowel de oude stalen als de nieuwe kunststof leidingen zijn voor ons geen probleem!

Gasleiding (Oud)

Betreft: Oude Gasleiding, zonder beheerder

Oorzaak: In de loop van tijd worden er veel leidingen vervangen. De oude worden niet altijd weggehaald of zijn simpelweg nooit digitaal genoteerd. Hierdoor liggen er veel "weesleidingen" in de Nederlandse bodem.

Risico: Omdat je vanaf de buitenkant meestal niet kan zien of een leiding nog in gebruik is, dient de grondroerder deze leiding te melden. Bovendien zullen de graafwerkzaamheden hinder en dus vertraging ondervinden.

Waterleiding

Er ligt voor honderden kilometers aan waterleiding in de Nederlandse bodem. Standaard kabel- en leidingzoekers kunnen waterleidingen doorgaans niet detecteren, grondradar biedt hier de uitkomst!

Electra Kabels (Verkeerde ligging)

Betreft: Electra kabels van een netbeheerder, met verkeerd aangegeven locatie of plotselinge verspringing in de locatie.

Oorzaak: Een KLIC-melding is vaak niet 100% accuraat en er wordt geschat waar deze dan ongeveer zou moeten liggen. Het komt regelmatig voor dat een kabel meer dan een halve meter van de aangegeven locatie ligt.

Risico: Huizen en/of bedrijven meerdere uren zonder stroom, wat kan resulteren in schadeclaims.

Contact

Wilt u weten wat wij voor uw project of gemeente kunnen betekenen?
Vul dan onderstaand formulier in. Dan zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

F.A.Q.

Wat is een weesleiding?

Weesleidingen zijn leidingen die niet aangegeven zijn op een KLIC-melding en waarvan de eigenaar onbekend is. Tijdens graafwerkzaamheden komt men deze met regelmaat tegen, wat tot oponthoud, onvoorziene kosten en schade kan leiden.

Kan de gemeente een netbeheerder zijn?

Ja, de gemeente kan als worden gezien. Vanaf de invoering van de nieuwe WION/Inspire wetgeving (1 juli 2018) worden gemeenten belast met het exact in kaart brengen van weesleidingen.

Wat houdt de nieuwe WIBON wetgeving in?

Netbeheerders dienen inzicht te verschaffen waar hun leidingnetwerk is gesitueerd, zowel gedigitaliseerd als gevectoriseerd. Bij euroradar lichten we graag toe wat deze wet voor u als netbeheerder of gemeente betekent. De WIBON vervangt vanaf 1 juli 2018 de WION en BION wetgeving.

Hoeveel kabels en leidingen liggen er in de Nederlandse bodem?

In Nederland ligt ruim 1,7 miljoen kilometer aan kabels en leidingen onder de grond. Het gaat om leidingen voor water, elektriciteit, gas en olie. En om kabels voor onder meer elektriciteit en dataverkeer.

Hoeveel schade wordt er jaarlijks veroorzaakt door graafwerkzaamheden?

Jaarlijks ontstaat bij zo’n 20% van alle graafwerkzaamheden schade aan kabels en leidingen. Dat zijn ongeveer 35.000 gevallen. Dit betekent een directe schadepost van zo’n € 25 miljoen per jaar.

©2024 WeesleidingZoeken.nl · Onderdeel van euroradar.nl